ΛΕΒΕΝΤΙΑ

2012-09-18 00:54

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ 4
 ΤΡΙΚΑΛΑ
 ΤΗΛ 24310 33503

 

Χοροδιδάσκαλοι:

Ιωάννης Δήμας

Ιωάννης Κώτης

Δημήτρης Δημουλάς