ΚΕ.Λ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

2012-09-18 00:52

Λορέντζου Μαβίλη 17Α, Λάρισα, τηλ. 2410.530 946, τηλ: 2410.530 210

Χοροδιδάσκαλοι: Κωνσταντίνος Γκιντέρσος & Ειρήνη Zαμπέτα