Ο φάρος του Πολιτισμού ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ

2012-09-18 01:01

 

Μπολέτη 9, 1ος όροφος λουτράκι
τηλ. fax: 27440-26888, κιν. 6946905044
email: g-dakis@otenet.gr
Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Καρφής